Organisatie

De Stichting MOET is een non-profit onderwijsinstelling in de gezondheidszorg die voorziet in de behoefte aan specifieke trainingen van artsen en verloskundigen betrokken bij de hulpverlening aan zwangere vrouwen en hun (ongeboren) kind in levensbedreigende omstandigheden.

De cursus is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk en wordt gegeven sedert 1998. In 14 cursus centra in het VK en één in Nederland en één in Australië worden jaarlijks ruim 40 cursussen gegeven. Sinds 2004 worden de cursussen in Nederland succesvol uitgevoerd.

De licentie voor dit scholingsprogramma in Nederland ligt bij de Stichting Managing Obstetric Emergencies and Trauma, die de initiator is geweest voor dit scholingsprogramma in Nederland, en is verkregen van de MOET Working Group UK.

De MOET Course Manual en de cursusinhoud volgen de Confidential Enquieries into Materna and Child Health (CEMACH) en zijn waar nodig aangepast aan de Nederlande situatie op basis van de gepubliceerde bevindingen van  de Commissie Maternale Sterfte van de NVOG.

De cursus heeft een multidisciplinaire opzet en wordt gegeven door gynaecologen en anesthesisten aan gynaecologen anesthesisten, eerste hulpartsen en verloskundigen De organisatie werkt met een groeiend instructeurskader dat geheel uit vrijwilligers bestaat. De instrukteurs zijn allen MOET en/of ATLS getraind en hebben een aanvullende didactische scholing ontvangen. Zij worden bijgestaan door een team onderwijskundigen.  De verhouding instructeur/cursist per cursus is zeer hoog (1 op 2). Voor de uitvoering van elke provider cursus zijn 11 instructeurs (incl. cursusleider) en 2 Event Managers aktief.

De dienstverlener
Elke cursus wordt door een andere samenstelling van het instructeurcorps gekenmerkt. Alle instructeurs bekleden elders in het land een functie als praktiserend arts/specialist. De cursuscoördinatie wordt door geschoolde werknemers uitgevoerd.  

De kwaliteitsbewaking
Om tot een kwalitatief stabiel systeem te komen is het onderwijssysteem organisatorisch, inhoudelijk en onderwijskundig vastgelegd.

Zowel de docent/vrijwilligers als de betaalde krachten worden periodiek bijgeschoold. De prestaties van de docenten en de overige medewerkers worden per cursus aan de hand van vastgelegde kwaliteitscriteria schriftelijk geëvalueerd. De evaluatie is tweeledig, de cursist evalueert de geleverde dienst en de dienstverleners evalueren elkaars prestaties. Deze open aanpak heeft tot een door alle medewerkers zeer gewaardeerd feedbacksysteem geleid.

Inkomsten
De stichting is een not for profit organisatie die haar producten tegen kostprijs levert. Positieve resultaten komen direct ten goede van het onderwijs. De inkomsten van de Stichting MOET bestaan enerzijds uit verdiende inkomsten en anderzijds uit verkregen inkomsten (fondsen en subsidies).

De financiele jaarstukken van de stichting zijn openbaar en kunnen tegen kostprijs opgevraagd worden bij het servicebureau.

Jaarverslag ALSG MOET
Jaarverslag ALSG 2014 2375 KB .pdf