Missie

De missie van de Stichting MOET is het verhogen van de overlevingskansen voor zwangeren en hun (ongeboren) kind en het verlagen van het risico op (blijvende) schade bij hen door het optimaliseren van  obstetrische hulpverlening in Nederland.

De organisatiedoelen waarmee deze missie nagestreefd wordt:

  • Het organiseren en ten uitvoer brengen van het MOET scholingsprogramma voor artsen en verloskundigen die bij de opvang van de obstetrische patiënt bij obstetrische calamiteiten of als ongevalslachtoffer betrokken (kunnen) zijn
  • Het onderhouden van contacten met de verschillende beroepsgroepen betrokken bij de zorg voor obstetrische patienten.
  • Het aanmoedigen en ondersteunen van soortgelijke scholingen van de diverse beroepsgroepen.
  • Het onderhouden van contacten met de MOET workinggroup Manchester (GB) en verdere internationale medewerking verlenen met betrekking tot ontwikkelingen op internationaal en Europees niveau.
  • Het aanmoedigen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek in Nederland naar de effecten van het MOET systeem.