Over MOET

Managing Obstetric Emergencies and Trauma

Ernstige en levensbedreigende obstetrische complicaties treden veelal onverwacht en in korte tijd op, ook bij vrouwen die geen verhoogd risico op ernstige complicaties hebben. Dit maakt een snelle diagnose en behandeling noodzakelijk. De stichting MOET voorziet in specifieke training op acuut obstetrisch terrein.

Doelgroep: 
Gynaecologen, anesthesiologen en verloskundigen die betrokken zijn bij de acute opvang van obstetrische patiënten en hun (ongeboren) kind al dan niet ten gevolge van een ongeval.
De cursus staat open voor gynaecologen, anesthesiologen en eerste hulp artsen of assistenten in de tweede helft van hun opleiding tot gynaecoloog of anesthesioloog. Incidenteel hebben we plaatsen vrij voor Verloskundigen die als auditor aan de cursus kunnen deelnemen.