Accreditatie

Accreditatie voor cursist en instructeur verloopt via de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA). Na beëindiging van elke cursus voert het ALSGservicebureau deze gegevens in het systeem door.

Nascholing bijhouden met GAIA
ALSG adviseert (profiel)artsen en specialisten die geregistreerd staan bij de KNMG en les geven/volgen bij ALSG zich aan te melden bij GAIA. Maak een persoonlijk GAIA dossier aan. ALSG kan u dan rechtstreeks accreditatiepunten toekennen voor gevolgd onderwijs.
Voor meer informatie over het aanmaken van een persoonlijk GAIA dossier klik hier.